Privacyverklaring

 Aanleiding
Met de AVG die in mei 2018 is ingegaan zijn foto’s waar mensen herkenbaar op staan persoonsgegevens geworden. Hoewel de foto’s niet anders zijn dan daarvoor, heeft het invloed op hoe we ermee om moeten gaan. Voor mij betekent dit dat ik uit moet leggen welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe. Deze privacyverklaring van toepassing op mijn website en op mijn postings op Social Media.

Doel: Verslaglegging

Mijn fotografie-activiteiten draaien om verslaglegging van evenementen. Deze verslaglegging ziet u mogelijk terug op mijn website, op de bijbehorende Facebookpagina of op de website van de lokale omroep RTVNOF, waar ik als freelance fotograaf voor werk. De privacyverklaring van RTVNOF vindt u hier.  Bij mijn verslaglegging worden door mij gemaakte foto’s gebruikt. Door de aard van het onderwerp, evenementen, is het onvermijdelijk dat hier mensen herkenbaar op worden afgebeeld. Tegelijkertijd is het ondoenlijk om al die mensen persoonlijk schriftelijk toestemming te vragen. Voor journalistieke toepassingen is daarom een uitzondering gemaakt in de AVG, de zogenoemde journalistieke exceptie.  Van deze uitzondering maak ik gebruik. De wet verplicht mij alleen om foto’s op verzoek van een geportretteerde te verwijderen als die persoon daar zwaarwegende belangen bij heeft. In de praktijk zal ik al snel een foto verwijderen als u beeldbepalend op die foto staat, dit kan aantonen en graag wil dat ik hem verwijder. Bij plaatsing van de foto op de site van RTVNOF beslist de redactie van deze omroep.

Doel: Reportage in opdracht

Als ik een reportage in opdracht maak, bijvoorbeeld van een evenement of een bruiloft, dan waarborgt de opdrachtgever dat de aanwezigen akkoord zijn gegaan met vastlegging op beeld. Dit geldt ook voor het gebruik van de foto’s voor mijn portfolio, als dit overeengekomen is.

Overige gegevens

Ik ben fotograaf en doe geen gekke dingen met uw gegevens. Ik geef of verkoop deze gegevens niet aan derde partijen, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van website, het publiceren van foto’s en het bewaren van email maak ik gebruik van de diensten van een hostingbedrijf. Dit bedrijf heeft hiervoor een  verwerkersovereenkomst opgesteld.
De website zelf draait op WordPress. Ik stuur geen gegevens door naar WordPress. Mijn website zelf gebruikt geen cookies. Ik gebruik Facebook Pixel voor het weergeven van statistieken, niet voor het sturen van advertenties.
Als u contact met mij opneemt staan de door u verstrekte gegevens in mijn mail. Ik bewaar de mail om contact op te kunnen nemen.  Ik doe dit alleen als ik een specifieke reden heb om juist met u contact op te nemen. Een nieuwsbrief of andere algemene mailings zult u niet van mij krijgen.
Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken als u uw foto’s kwijt raakt. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven en het een nieuwswaardig evenement is geweest kan ik deze foto’s ook op mijn website of Facebookpagina zetten. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd als u als opdrachtgever daar om vraagt.
Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Voor mijn agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
De originelen van de foto’s en de backup hiervan staan op verschillende harde schijven op mijn werklocatie.  Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Voor het versturen van foto’s maak ik vaak gebruik van WeTransfer. U vindt de privacyverklaring van WeTransfer hier.

Bewaarduur van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen, totdat ik zelf besluit deze te verwijderen of tot ik mijn fotografiewerkzaamheden beëindig.

Social Media

Ik wil het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Hiervoor gebruik ik de Sassy Media plugin. De privacyverklaring van deze plugin luidt:We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Uw Rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze site. Dit geldt voor contactgegevens maar slechts in beperkte mate voor foto’s of vermelding om een journalistieke reden.

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming (als dit van toepassing is) in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

Als wij er samen niet uitkomen heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Evenementfotografie Noord-Nederland